Djupmassage med lymfdränage

Djupmassage med lymfdränage via NBE 3000 plattor

Man arbetar både på lymfsystemet och muskulärt i denna behandling. Massagen kombineras mellan proben på NBE 3000 maskinen och manuella tekniker. Kontraindikationer; protes, epilepsi, pacemaker, diabetespump, blodförtunnande medicin, graviditet och cancer/tumör.

Behandlingslängd: 1,0 timmar
Pris: 750SEK

Djupmassage med lymfdränage Erbjuds av:

Denne kan ikke bestilles online.

Vänligen ring 03544144 för att boka.